Grudzień '2010
13 grudnia br odbyło się ostatnie wspólne spotkanie uczestniczek projektu wraz z pracownikami zespołu projektowego. Był to czas dokonywania podsumowań, dzielenia się planami na przyszłość, czas wspomnień całorocznej pracy.
Listopad '2010
W pierwszym tygodniu listopada odbyły się zajęcia wyjazdowe pt. "Trening radzenia sobie ze stresem". Wzięło w nich udział 14 pań oraz dzieci tych uczestniczek projektu, które nie miały komu powierzyć sprawowania opieki nad swoimi pociechami.
Celem tego wyjazdu było nabycie nowych umiejętności przez nasze podopieczne oraz praktyczne ćwiczenie tej wiedzy którą panie zdobyły w czasie całego roku pracy, zwłaszcza w zakresie umiejętności rodzicielskich i komunikacyjnych.
W czasie kiedy panie miały swoje zajęcia dzieci znajdowały się pod opieką pedagoga. Nie zabrakło też czasu na wspólne bycie ze sobą w czasie zabawy i posiłków.
           
           
       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym samym miesiącu odbyło się drugie, z zaplanowanych spotkań promocyjnych dla działaczy samorządowych. Stało się ono okazją do przdstawienia całorocznej pracy w projekcie systemowym podejmowanych działań oraz tego co jest zaplanowane do końca bieżącego roku.


Październik '2010

Ten miesiąc upływa pod znakiem podnoszenia kwalifikacji przez uczestniczki projektu "Czas na aktywność w gminie Radomysl Wielki". Nasze panią uczestniczą, w zalezności od wyboru jakiego dokonały, w kursie gastronomicznym albo w kursie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Pieczę nad prawidłowością przebiegu zajęć sprawują pracownicy projektu systemowego.
Uczestniczki kursu gastronomicznego brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Miały okazję zaprezentowania swoich umiejętności w czasie uroczystego zakończenia kursu gastronomicznego, na które to zakończenie przybyli: Burmistrz Radomyśla Wielkiego Pan Józef Rybiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Miękoś, Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Pani Sylwestra Rybińska, pracownicy projektu systemowego Pani Anna Wdowiarz, Pani Monika Sudoł i Pani Marta Rzeszutek.

           

           

           

           Wrzesień '2010

Beneficjentki projektu systemowego uczestniczą w warsztatach podnoszących kompetencje życiowe, w tym między innymi: umiejętność autoprezentacji oraz efektywne zarządzanie czasem, a także w indywidualnym doradztwie zawodowym.
       


Sierpień '2010

CO DAJE POMAGANIE, CZYLI CZY WARTO DZIELIĆ SIĘ SOBĄ?


30 sierpnia w budynku "SOKOŁA" odbyły się warsztaty dla osób zainteresowanych pracą wolontariacką. Zajęcia poprowadziła Pani Elżbieta Tomczak. Uczestnicy warsztatów - młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogła przyjrzeć się swoim motywacjom, poszerzyć swoje horyzonty i spędzić ciekawie przedostatni dzień wakacji.

Teraz przed nimi czas na decyzje, czy rzeczywiście chcą zostać wolontariuszami.

       


Lipiec '2010

RAZEM RAŹNIEJ
      
22 lipca br. w Janowcu odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne. 25 dzieci miało okazje spędzić wakacyjny czas nieco inaczej niż zwykle. Czas wypełniły "kulinarne fantazje i artystyczne czarowanie", śpiew, zabawa, wspólnie przygotowany posiłek, a na koniec spotkanie z zaproszonym gościem. Odwiedził nas podkomisarz Grzegorz Bajda z Komendy Powiatowej w Mielcu, który opowiadał o pracy policjantów oraz o tym jak bezpiecznie i spokojnie spędzać wolny czas. Dzieci i młodzież miały okazję z bliska obejżeć policyjne akcesoria, mogły nawet "przymierzyć" kajdanki.
Nie zabrakło także artystyczno-sportowych rywalizacji.
Oprócz pracowników OPS, którzy byli organizatorami spotkania obecni byli także: ks. Proboszcz parafii Janowiec Paweł Stabach, s. Ersilia, ks. Krzysztof Wolak. Zajęcia plastyczne animowała pani Małgosia Sorochman. Obecni byli również mieszkańcy wsi Janowiec, którzy pomogli zorganizować spotkanie: pani Czesława Mrozowska i pan Bronisław Słowik.
               
           
     


Maj, Czerwiec '2010

Dnia 28.06.2010r. odbyło się spotkanie promocyjne dla działaczy samorządowych. Celem spotkania było przedstawienie realizowanych działań w ramach projektu systemowego. Obecni otrzymali materiały informacyjne oraz gadżety promocyjne.

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa praca asystentów rodziny, którzy odwiedzają 20 rodzin, pracując ze wszystkimi jej członkami. Główną metodą asystenta jest podążanie za podopiecznym i wspieranie jego realnych dążeń. Asystent rodziny nie wyręcza rodzin w załatwianiu spraw stoi niejako za nimi, wspierając obecnością. W celu poprawy pracy asystenta rodziny odbywają się cotygodniowe spotkania zespołu projektowego: koordynator projektu systemowego, pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Spotkania są prowadzone na wzór superwizji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 13.05, 20.05, 27.05 oraz 01.06, 15.06 odbyły się zajęcia psychospołeczne z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich dla 20 osób objętych wsparciem w ramach projektu systemowego. Zajęcia grupowe miały na celu podniesienie umiejętności rodzicielskich, stawianie celów i ich realizacji, wgląd w swoje możliwości. Omówione zostały prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie oraz konsekwencje błędnych postaw. Wykazany został ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka.

Poza tym poruszone zostały zagadnienia dotyczące komunikacji w rodzinie, umiejętności rozmawiania z dziećmi o trudnych sprawach, budowania relacji dorosły- dziecko, rozwoju dziecka.

Podczas zajęć zapewniona została opieka nad dziećmi beneficjentek. Pod pieczą pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dzieci spędzały czas na zabawie i nauce.


Kwiecień '2010

W związku z dokonywaniem diagnozy potrzeb odnośnie rozwijania nowych form pomocy społecznej zamieszczamy poniżej ankietę, która przyczyni się do właściwego rozeznania oczekiwań mieszkańców gminy Radomyśl Wielki. Prosimy zatem o wypełnienie ankiety i odesłanie jej drogą elektroniczną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim gradwie@rzeszow.uw.gov.pl
Pobierz ankietę >>TUTAJ<<

Marzec '2010

Rozpoczęli działalność asystenci rodzinni, którzy systematycznie pracują z beneficjentami i ich rodzinami, uczestniczącymi w projekcie "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki".

Odbyło się również spotkanie w ramach Klubu Wolontariusza, który kontynuuje swoją działalność w tym roku poza strukturami projektu systemowego. Tematem spotkania było "To co w życiu najważniejsze", czyli słowo o wartościach.

W działaniach Klubu Wolontariusza uczestniczy 7 dziewcząt mieszkanek Dąbrówki Wisłockiej.

Luty'2010

Zakończona została rekrutacja do projektu "Czas na aktywnośc w gminie Radomyśl Wielki"

Styczeń'2010

Informacja o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim otrzymał środki na realizacje projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu możliwe będzie:

-  skorzystanie ze wsparcia asystentów rodzinnych,

- uczestnictwo w warsztatach z zakresu umiejętności rodzicielskich oraz kompetencji życiowych

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez  skorzystanie ze spotkań z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w kursie

Osoby zainteresowane, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej prosimy o zgłaszanie się do dnia 25 stycznia 2010 do Ośrodka Pomocy Społecznej, do biura projektu, mieszącego się w budynku Policji w Radomyślu Wielkim.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 014 681 86 17


 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4857 (20100211) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com


__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4857 (20100211) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com