INFORMACJA

W związku z intensywnymi, długotrwałymi opadami deszczu proszę o niezwłoczne dokonanie zgłoszeń szkód, które powstały w wyniku wystąpienia podtopienia lub zalania, w budynkach gospodarstwa domowego. Informacje o szkodach należy przekazać telefonicznie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radomyśl Wielki

tel. 14 68 11 422  lub  14 68 19 722


W związku z intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu podaje się numer telefonu w sprawie zgłoszeń o szkodach powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku nawalnego deszczu:

Urząd Miejski – 14 680 70 59


_____________ * * * _______________

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

_____________ * * * _______________

    "Człowiek jest dobry.
      Kto twierdzi odwrotnie na pewno
      nie ma wyobrażenia o ludzkich
      możliwościach"


Władysław Grzeszczyk

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Radomyśl Wielki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego