Kontakt
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim
 
Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
 
NIP: 817-17-65-771 REGON: 850019180
 
tel. 14 681 97 22, fax 14 686 50 74
 

e-mail: gops@gops.radomyslwielki.pl

 

Dyrektor GOPS (II piętro - pokój 15)

tel. 14 681 14 22
Z-ca Dyrektora (I piętro, pokój 9)
tel. 14 686 50 77
Główny Księgowy (II piętro, pokój 13)
tel. 14 681 14 23
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek-piątek 7.30 – 15.30
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc Społeczna - Pracownicy Socjalni
 
Parter - pokój 2-3, I piętro - pokój 8-10
 
tel. 14 681 97 22, 14 686 50 72, 14 686 50 77

 
Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze 500+,
Dobry Start, Fundusz Alimentacyjny
 
Parter, pokój 4-5

tel. 14 682 99 75, 14 686 50 75
 
Kierownik Działu Świadczeń, pokój 6
tel. 14 686 50 73

Stypendia i zasiłki losowe, Karta Dużej Rodziny

Parter, pokój 4

tel./fax 14 686 50 75
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------