Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z ekspertem ZUS

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • poprzez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże wypełnić wniosek.

Realizacja Programu DOBRY START 300+

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:

ZUS będzie wypłacał świadczenia DOBRY START!

Od 1 lipca 2021 ZUS będzie wypłacał świadczenia DOBRY START.

Narodowy Spis Powszechny

"Bądź moją szansą na dom"

Powiat Mielecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Bądź moją szansą na dom”.  Celem kampanii jest poszukiwanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, gotowych przyjąć pod swoją opiekę dzieci pozbawione możliwości wychowywania przez rodziców biologicznych.

KOMUNIKAT dot. obsługi klientów GOPS

K O M U N I K A T

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27 marca 2021 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zachęca do kontaktowania się i załatwiania spraw w następujący sposób:

Powrót do zdrowia - Powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.

Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia i transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!

A p e l   d o   m i e s z k a ń c ó w

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych oraz obniżeniem temperatur, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, jak co roku, apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania i dachu nad głową.

Wnioski o 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500 plus na okres od 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, przez bankowość elektroniczną, w portalu PUE ZUS

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  udostępnił dla Państwa Elektroniczną Skrzynkę Podawczą służącą do składania wniosków za pomocą Internetu. 
 

 

Informacja na temat programu "Czyste powietrze"

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.................