Aktualności

Dodatek osłonowy na 2024 rok

DODATEK OSŁONOWY NA ROK 2024r.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne i  przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wigilia 2023 dla osób samotnych i seniorów

Wieczerza wigilijna

21 grudnia 2023 roku osoby samotne i seniorzy z terenu gminy Radomyśl Wielki mogli wspólnie zasiąść do wieczerzy wigilijnej. Było to możliwe dzięki otwartemu sercu państwa Teresy i Edwarda Uklejów, właścicieli Zajazdu Wedeta w Zgórsku.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym - informacja

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny dla gminnych organów właściwych o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym.

INFORMACJA O OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024

INFORMACJA O OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024 ŚWIADCZENIA RODZINNE / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

  • świadczeń rodzinnych- tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – kryterium dochodowe pozostało bez zmian ; miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł, a na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne 764 zł,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe miesięcznie na osobę w rodzinie wynosi 1209 zł;

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane:

 

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem?
Doznajesz przemocy np. w rodzinie?

Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

START kampanii mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT

Dodatek gazowy czyli refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych

 

Informacje dotyczące możliwości ubiegania się o refundację VAT

Warunek: Piec gazowy musi być zgłoszony do CEEB i wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

 

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych

Dodatek elektryczny - dopłata do prądu

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Żródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

 

Zakup preferencyjny paliwa stałego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że Gmina przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Informujemy, że do dnia 30 listopada 2022r. można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek węglowy - informacje

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy od 22 sierpnia 2022 r.

- poniedziałek 8.00 - 16.00

- wtorek-piątek 7.30 - 15.30

w budynku głównym GOPS Radomyśl Wielki, Rynek 32

Projekt "Aktywizacja osób pow. 29 r.ż..."

Informacja Powiatowego Urządu Pracy w Mielcu o realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VIII), Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek pracy, Działanie 7.2-Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty pozakonkursowe PUP

INFORMACJA - Dodatek Osłonowy

INFORMACJA dotycząca Dodatku Osłonowego

Ważna informacja - dotyczy świadczenia 500+

WAŻNA INFORMACJA - WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 PLUS

OD 1 stycznia 2022r. NALEŻY SKŁADAĆ DO ZUS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

INFORMACJA dotycząca DODATKU OSŁONOWEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMYŚLU WIELKIM INFORMUJE, IŻ OD STYCZNIA 2022 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU OSŁONOWEGO

Zaproszenie na spotkanie z ekspertem ZUS

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • poprzez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże wypełnić wniosek.

OGŁOSZENIE - Szczepienia przeciw COVID-19

OGŁOSZENIE

 

W nawiązaniu do apelu Ministerstwa Zdrowia Burmistrz Radomyśla Wielkiego zaprasza mieszkańców gminy na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką Pfizer, bez wcześniejszej rejestracji.

Realizacja Programu DOBRY START 300+

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:

ZUS będzie wypłacał świadczenia DOBRY START!

Od 1 lipca 2021 ZUS będzie wypłacał świadczenia DOBRY START.

Narodowy Spis Powszechny

"Bądź moją szansą na dom"

Powiat Mielecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Bądź moją szansą na dom”.  Celem kampanii jest poszukiwanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, gotowych przyjąć pod swoją opiekę dzieci pozbawione możliwości wychowywania przez rodziców biologicznych.

KOMUNIKAT dot. obsługi klientów GOPS

K O M U N I K A T

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27 marca 2021 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zachęca do kontaktowania się i załatwiania spraw w następujący sposób:

Powrót do zdrowia - Powrót do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.

Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia i transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!

A p e l   d o   m i e s z k a ń c ó w

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych oraz obniżeniem temperatur, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, jak co roku, apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania i dachu nad głową.

Wnioski o 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500 plus na okres od 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, przez bankowość elektroniczną, w portalu PUE ZUS

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  udostępnił dla Państwa Elektroniczną Skrzynkę Podawczą służącą do składania wniosków za pomocą Internetu. 
 

 

Informacja na temat programu "Czyste powietrze"

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.................