Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków mieszkaniowych:

 

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U 2013 poz.966) z późniejszymi zmianami,

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

 

  • par. 1-5 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U Nr 156 poz. 1817 z 2001r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych ,

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

 

  • art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków energetycznych:

 

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017r poz. 220 ze. zm.),             
  • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. (M.P. z 2020 poz. 374)

 

Wysokość dodatku energetycznego:

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. poz. 374 w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosić będzie:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł miesięcznie.