Dodatek Energetyczny

Uprawnieni do dodatków energetycznych:

Dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wnioski o dodatek energetyczny przyjmowane  są
  codziennie w godzinach od 7:30  do 15:30 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32
 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  • kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym.

 

Pliki do pobrania