Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.

http://fundacja.togatus.pl/powiat-mielecki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (17) 78 00 417

Dzień

Godzina

Lokalizacja

Poniedziałek

8:00-12:00

Radomyśl Wielki, Urząd Miejski, ul. Rynek 32

Wtorek

8:00-12:00

Przecław, w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Zielona 50

Środa

8:00-12:00

Radomyśl Wielki, Urząd Miejski, ul. Rynek 32

Czwartek

8:00-12:00

Przecław, w budynku Szkoły Podstawowej, ul. Zielona 50

Piątek

8:00-12:00

Radomyśl Wielki, Urząd Miejski, ul. Rynek 32

UWAGA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19. oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów NPP. Zatem porady będą udzielane za pomocą środków porozumienia się na odległość (np. tel., mail, wideo rozmowa)

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://fundacja.togatus.pl/ 

 

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

nieodpłatną mediację