K O M U N I K A T

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27 marca 2021 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zachęca do kontaktowania się i załatwiania spraw w następujący sposób:

 

- telefonicznie, mailowo pod adresem:

 

gops@gops.radomyslwielki.pl

 

i poprzez platformę e-PUAP:

 

/gopsradomyslwielki/SkrytkaESP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki umieszczonej w wejściu budynku,

- kontakt osobisty w GOPS Radomyśl Wielki możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.

 

Wykaz telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc
społeczna – 14 686 50 77

Pracownicy socjalni – 14 681 97 22

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 686 50 73

 

Za utrudnienia przepraszamy!