Powiat Mielecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Bądź moją szansą na dom”.  Celem kampanii jest poszukiwanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, gotowych przyjąć pod swoją opiekę dzieci pozbawione możliwości wychowywania przez rodziców biologicznych.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz mając na względzie dobro dzieci pochodzących z gmin z terenu Powiatu Mieleckiego,  pozbawionych możliwości wychowywania przez rodziców biologicznych oraz nasz wspólny interes, jakim jest zapewnienie tym dzieciom stabilnego zastępczego środowiska rodzinnego.

Spot PCPR Mielec "Rodzicielstwo Zastępcze"