Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że Gmina przystąpiła do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Składanie wniosków na węgiel odbywać się będzie w  dniach 7- 21 listopada 2022r. na piśmie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  na parterze w  godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku elektronicznego, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W sprzedaży będzie oferowany węgiel pochodzący z importu.

Gmina nie ma wpływu na jakość węgla.

W chwili obecnej Gmina prowadzi rozmowy z firmami z terenu Gminy Radomyśl Wielki, które miałyby się zająć dystrybucją węgla w jej imieniu. O wyborze firm, które zajmą się dystrybucją węgla mieszkańcy Gminy Radomyśl Wielki zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie.

Pobierz "Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego"