INFORMACJA O OKRESIE ZASIŁKOWYM 2023/2024 ŚWIADCZENIA RODZINNE / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

  • świadczeń rodzinnych- tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – kryterium dochodowe pozostało bez zmian ; miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi 674 zł, a na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne 764 zł,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe miesięcznie na osobę w rodzinie wynosi 1209 zł;

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane:

 

- w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2023r.,

- w formie elektronicznej już od dnia 1 lipca 2023r.;

 Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

  • strony internetowej mrpips.gov.pl
  • platformy teleinformatycznej ePUAP
  • placówki pocztowej
  • osobiście - poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim- Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 4 i 5

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków.

Informujemy o ważności terminu złożenia wniosku

ZASIŁEK RODZINNY:

Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

- elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo w sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
- we wrześniu i w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
- w listopadzie i w grudniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2023r.

 Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do

30 listopada br.

 ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE:

Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

- elektronicznie w lipcu 2023 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2023 r.;
- we wrześniu 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2023 r.;
- w październiku 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2023 r.;
- w listopadzie 2023 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2024 r.;
- w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 29 lutego 2024 r.

 Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2022/2023 świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2023 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2023 r.