Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Tego rodzaju zaświadczenia wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Dział Świadczeń Rodzinnych, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych mieszkańców pisemnego żądania wydania zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ministra Klimatu.

(wzór wniosku oraz informacja dotycząca RODO znajduję się w zakładce „druki i wnioski do pobrania”

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć drogą elektroniczną przez ePUAP- pismo ogólne do podmiotu publicznego w załączeniu umieszczając wniosek bądź pisemne żądanie wydania zaświadczenia należy przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32

Wystawione zaświadczenia będzie można odebrać osobiście lub zostaną odesłane, na wskazany w żądaniu adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą.

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pliki do pobrania

Wniosek

Oświadczenie RODO