Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim  udostępnił dla Państwa Elektroniczną Skrzynkę Podawczą służącą do składania wniosków za pomocą Internetu. 

W celu złożenia przez Państwa elektronicznego wniosku należy wykonać następujące czynności :

  1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
  2.  Zalogować się korzystając z uprzednio założonego konta.
  3. Odnaleźć na liście instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (najlepiej wpisać kod pocztowy 39-310).
  4. Wybrać z Katalogu spraw > Sprawy ogólne > Najczęściej załatwiane sprawy > Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór
  5. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny (ewentualnie dodać załączniki) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2012 r. nr 712).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ]